Polski English

Aktualności

2014-07-16 Deszczówka nie może trafić do kanalizacji sanitarnej!

Ważne! Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje iż, zgodnie z art. 9 ust. 1 oraz art. 28 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U z 2006 r., Nr 123, poz. 858) zabrania się wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

więcej »

2014-07-10 Trzy przetargi

Wykonanie analizy przepustowości ogólnospławnego kolektora B w Toruniu wraz z istniejącymi przelewami burzowymi do rzeki Wisły, z możliwością przejęcia przez niego dodatkowych ścieków opadowych oraz ekspertyza stanu technicznego kolektora - to tytuł kolejnego przetargu ogłoszonego przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

więcej »

2014-02-20 Inżbud wykona magistralę pod dnem Wisły

Grudziądzka firma Inżbud wygrała przetarg i podpisała umowę na realizację magistrali wodociągowej pod dnem Wisły. Na wykonanie zadania ma czas do końca kwietnia przyszłego roku.

więcej »
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności823706 © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO