Polski English

Aktualności

2014-10-15 Deszczówka nie może trafić do kanalizacji sanitarnej!

Ważne! Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje iż, zgodnie z art. 9 ust. 1 oraz art. 28 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U z 2006 r., Nr 123, poz. 858) zabrania się wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

więcej »

2014-10-15 Sprzedamy działkę w atrakcyjnym, cichym miejscu

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. zaprasza do udziału w ustnym przetargu na zakup dwóch działek stanowiących spójną całość, o łącznej powierzchni ok. 0,35 ha.

więcej »

2014-10-10 Spółka kupi polielektrolit

Dostawa polielektrolitu do odwadniania oraz do zagęszczania osadów to temat dwóch regulaminowych przetargów nieograniczonych organizowanych przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

więcej »
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności874716 © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO