Polski English

Aktualności

2014-09-18 Deszczówka nie może trafić do kanalizacji sanitarnej!

Ważne! Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje iż, zgodnie z art. 9 ust. 1 oraz art. 28 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U z 2006 r., Nr 123, poz. 858) zabrania się wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

więcej »

2014-09-18 Spółka kupi polielektrolit

Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadów to temat najnowszego regulaminowego przetargu nieograniczonego organizowanego przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

więcej »

2014-09-09 Zaproszenie do składania ofert - badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu zaprasza uprawnionych Wykonawców do składania ofert badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2014, 2015 i 2016 zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

więcej »
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności852417 © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO