Polski English

Galeria - Galeria

Fot.T.Sobecki - Vi -
Hala filtrów na Ujęciu Wody Powierzchniowej w Lubiczu (przed modernizacją)
Fot.T.Sobecki - Vi -
Główna Siedziba Spółki przy ul. Rybaki 31-35
Fot.T.Sobecki - Vi -
Jaz na rzece Drwęcy
Fot.T.Sobecki - Vi -
Główna Siedziba Spółki przy ul. Rybaki 31-35
Fot.T.Sobecki - Vi -
Siedziba Wydziału Utrzymania Ruchu i Wydziału Ujęć Gruntowych przy ul. Św. Józefa 
Obiekt muzealny
Fot.T.Sobecki - Vi -
Biurowce przy ul. Rybaki 31-35
Fot.T.Sobecki - Vi -
"Stare Bielany" noc
Zabytkowa stacja pomp "Stare Bielany" - Wieża ciśnień - 30 m wys., w jej wnętrzu znajduje się zbiornik wody o pojemności 400 m3, po prawej - hala maszynowni
Wodowskaz informujący o stopniu napełnienia zbiorników podziemnych
Obiekty zabytkowej stacji pomp "Stare Bielany"
Fot. J.Kowalski - Nagrobek rodziny Elsnerów - miejsce pochówku członków zamożnej rodziny toruńskiej, która w XIX wieku była dzierżawcą folwarku bielańskiego, na terenie którego zlokalizowano stację wodociągów (Stare Bielany).
Obiekty zabytkowej stacji pomp "Stare Bielany"
Fot. Gazeta "Nowości" - Drzwi otwarte SUW Drwęca - Jedwabno 23.06.2007 - hala filtrów
Fot. Gazeta "Nowości" - Drzwi otwarte SUW Drwęca - Jedwabno 23.06.2007 - komory szybkiego mieszania w bloku koagulacji
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO