Polski English

Pozostałe wiadomości

2018-09-10 Zmiana w Regulaminie dostarczania wody

W związku z uprawomocnieniem się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2018 r., sygn. akt: II SA/Bd 1453/17, informujemy, że stwierdzono nieważność § 13 ust. 1 i § 35 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków...

więcej »
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO