Polski English

ISO

SGS Systems & Services CertificationZakres certyfikacji:
Produkcja i dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków.


Na początku roku 2001 Zarząd Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. podjął decyzję o wdrożeniu systemów zarządzania jakością i środowiskiem zgodnie z wytycznymi norm ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:1996.
W maju 2001 r. rozpoczęły się prace nad budową obu systemów, które postanowiono wdrożyć w formie zintegrowanej – stąd nazwa: Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem (ZSZJ i Ś).
W grudniu 2002 r. poddaliśmy nasz system (ZSZJ i Ś) ocenie przeprowadzonej przez niezależnych audytorów z jednostki certyfikacyjnej SGS SA - Systems & Services Certification, tzw. auditowi certyfikującemu. Pierwszy etap auditu odbył się 30.12.2002, drugi 29-30.01.2003 r. Przeprowadzony audit certyfikujący wykazał zgodność wdrożonego ZSZJ i Ś z wymaganiami norm ISO 9001:2000 oraz 14001:1996. Dokumentami formalnie potwierdzającym ten fakt są certyfikaty jakości i środowiska.
Uroczyste wręczenie certyfikatów ISO odbyło się 10 czerwca 2003 r. w siedzibie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. Certyfikaty w imieniu jednostki certyfikacyjnej SGS Systems & Services Certification Polska wręczyła pani Dagmara Żygowska.
Zdjęcia z uroczystości wręczenia - przeglądaj galerię: Zdjęcia z wręczenia certyfikatów ISO

Na początku 2005 r. podjęte zostały prace związane z dostosowaniem ZSZJiŚ funkcjonującego w Spółce do wymagań nowego wydania normy ISO 14001 z 2004 r.
W drugim tygodniu stycznia 2006 r., w ramach tzw. audytu re- certyfikacyjnego, niezależni audytorzy zewnętrzni potwierdzili zgodność funkcjonującego ZSZJiŚ z wymaganiami nowej normy ISO 14001, ponadto udzielili rekomendacji do przyznania nowych certyfikatów ISO, które zostały przekazane Spółce, po wygaśnięciu ważności certyfikatów przyznanych w 2003r.
Kolejne audity re-certyfikacyjne, mające na celu przedłużenie ważności posiadanych certyfiaktów ISO przeprowadzone zostały w lutym 2009 i 2012 roku, przy czym w 2009r. potwierdzono zgodność wdrożonego systemu z normą ISO 14001:2004 oraz nową normą ISO 9001:2008.  Ostatni audit re-certyfikujący odbył się w lutym 2015 r.

W związku z pojawieniem się nowych norm ISO 9001 i ISO 14001 z 2015 roku, Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem został dostosowany do ich wytycznych. Potwierdzeniem tego faktu jest uzyskanie przez Spółkę w marcu 2018 roku nowych certyfikatów ISO, na zgodność z normami z 2015 roku.

Otrzymanie certyfikatów jest dla nas dowodem skuteczności i zgodności ustanowionego systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO, natomiast dla Państwa, Klientów naszej firmy potwierdzeniem, że dbamy o jakość naszego produktu i usług oraz działamy w zgodzie z przepisami ochrony środowiska.


Polityka jakości i środowiska ustanowiona przez Zarząd i kadrę kierowniczą przedstawia kierunki działań projakościowych i prośrodowiskowych podejmowanych w ramach wdrożonego systemu zarządzania.


Co daje w praktyce wdrożenie systemu zarządzania jakością i środowiskiem ?
Pozwala uporządkować i zaktualizować system zarządzania firmą, ograniczyć koszty produkcji poprzez zmniejszenie ilości wyrobów niezgodnych, zwiększyć zaufanie i zadowolenie Klientów, zminimalizować ryzyko awarii mogących mieć wpływ na środowisko, uniknąć potencjalnych kar pieniężnych za przekroczenia środowiskowe, zapewnić bezpieczeństwo pracy oraz uporządkować przepisy prawne.

Jak wygląda w praktyce stosowanie systemu zarządzania jakością i środowiskiem ?

Zarządzanie jakością składa się z następujących etapów:

Natomiast na zarządzanie środowiskiem składają się następujące elementy:


Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO