Polski English

Regulacje wewnętrzne

  1. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - Regulamin zamówień
  2. Regulamin pracy Komisji przetargowych w spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - Regulamin komisji przetargowych
  3. Instrukcja - Postępowanie z ofertami - Instrukcja (plik pdf)

Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO