Polski English

Przebieg prac nad budową i wdrożeniem systemu

Proces wdrażania rozpoczął się od powołania Pełnomocnika Prezesa ds. Systemów Jakości i Środowiska. Kolejny krok, to rozpoczęcie szkoleń Pełnomocnika, auditorów wewnętrznych oraz kadry kierowniczej. Pierwsze szkolenia prowadzone były przez firmy zewnętrzne oraz przez konsulatantów, następne, to już szkolenia wewnętrzne prowadzone systematycznie w trakcie całego procesu wdrażania obejmujące zarówno kadrę kierowniczą, jak i pracowników.
Równolegle ze szkoleniami rozpoczął się przegląd całej firmy (w tym dokumentacji) pod kontem rozpoznania, które z już prowadzonych procesów można włączyć do tworzonego systemu, które należy udoskonalić, a które ustanowić. Ponadto rozpatrywany był również wpływ działalności prowadzonej przez Spółkę na środowisko.
Dalsze prace to stopniowe tworzenie dokumentacji (procedury, instrukcje) na potrzeby systemu, jej wdrażanie i szkolenia z nią związane oraz ustanowienie polityki jakości i środowiska. Zwieńczeniem procesu dokumentowania systemu jest Księga Jakości i środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
Cały czas w trakcie trwania prac, zgodnie z założonym harmonogramem, prowadzone są przez specjalnie przeszkolonych pracowników, tzw. auditorów, audity wewnętrzne, które dają nam rzeczywisty obraz skuteczności i zgodności ustanowionego systemu z wymaganiami norm ISO 9001 oraz 14001, ponadto wskazują obszary, w których system i jego procesy może być doskonalony.


Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO