Polski English

Obiekty gospodarki osadowej

Na zdjęciu - obiekty gospodarki osadowej - przepompownia oraz osadniki pionowe


Część osadowa służy do oczyszczania wód po osadnikach pokoagulacyjnych i wód popłucznych z filtrów oraz do zagęszczania i magazynowania powstających w tym procesie osadów.

Na obiekty gospodarki osadowej składają się:
- kanał namułów o średnicy 300 mm,
- zbiornik namułów o pojemności 35 m3
- przepompownia wyposażona w pompy wirowe
- zbiornik retencyjny wód popłucznych o pojemności 500 m3
- osadniki pionowe - 3 stuki o pojemności 536 m3 każdy
- baseny osadowe - 3 sztuki o pojemnościach: 46700 m3, 26000 m3 i 51000 m3
- pole refulacyjne o pojemności 10000 m3

Namuły z osadników pokoagulacyjnych (osady pokoagulacyjne) kanałem namułów, transportowane są do zbiornika namułów, który pełni rolę zbiornika retencyjnego. Z tego zbiornika, pompami, przetłaczane są do osadników pionowych, gdzie następuje sedymentacja osadów i ich oddzielenie od wód popłucznych namułów. Osady z osadników pionowych są okresowo spuszczane do basenów osadowych, gdzie następuje ich zagęszczanie, natomiast wody popłuczne namułów kolektorem zrzutowym odprowadzane są do Strugi Lubickiej.
Wody nadosadowe (odsiąkowe) z basenów osadowych spływają na pole refulacyjne, gdzie zachodzi dalsza sedymentacja pozostałych osadów. Zsedymentowane osady pozostają na polu refulacyjnym, natomiast wody nadosadowe (odsiąkowe) poprzez zastawkę przelewają się do rzeki Drwęcy.
Osady z basenów osadowych oraz pola refulacyjnego są okresowo wybierane i wykorzystywane przyrodniczo (do rekultywacji terenów).

Wody popłuczne
(po płukaniu filtrów i ciągu technologicznego) trafiają do zbiornika retencyjnego wód popłucznych, a następnie poprzez przepompownię przepompowywane są do osadników pionowych. Kolejne etapy procesu oczyszczania przebiegają w sposób analogiczny, jak w przypadku osadów pokoagulacyjnych.


Na zdjęciu - na pierwszym planie - zbiornik retencyjny wód popłucznych
do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO