Polski English

Blok koagulacji

Na zdjęciu - budynek koagulacji

W bloku koagulacji zlokalizowane są:
- instalacja dozowania koagulantów (PAX)
- instalacja zarabiania i dozowania wody wapiennej
- instalacja dozowania nadmanganianu potasu
- ciągi koagulacyjne


Instalacja dozowania koagulantów (PAX)


Na zdjęciu - zbiorniki magazynujące koagulant oraz instalacja dozująca


Instalacja ta składa się z dwóch zbiorników magazynujących o pojemności 30 m3 każdy oraz z układu dozującego (pompki, przewody doprowadzające).
Koagulant jest dodawany do wody uzdatnianej w celu wytrącenia z niej zawiesin mineralnych i organicznych.


Instalacja zarabiania i dozowania wody wapiennej
(tu będzie zdjęcie)

Woda wapienna dodawana jest do wody uzdatnianej w przypadku spadku pH, spowodowanym dodaniem koagulantów. Spadek pH wody powoduje wzrost jej korozyjności, dlatego musi być możliwość jej stabilizacji i korekty odczynu.
Woda wapienna może być dodawana w następujących miejscach:
- przed lewym zbiornikiem wstępnego ozonowania (ozonowanie wody z Drwęcy),
- po osadnikach pokoagulacyjnych,
- po filtracji węglowej.
Jest ona wytwarzana jest z mleka wapiennego w instalacji zarabiania i dozowania wody wapiennej.


Instalacja dozowania nadmanganianu potasu

(tu będzie zdjęcie - instalacja KMNO4)

Konieczność dozowania nadmanganianu potasu zachodzi w przypadku, gdy ozonowanie wstępne nie jest w stanie usunąć całej ilości manganu zawartego w wodzie surowej. Nadmanganian potasu utlenia mangan dwuwartościowy do dwutlenku manganu. Ponadto, ze względu na swoje właściwości utleniające, nadmanganian potasu działa rownież dezynfekcyjnie.
Nadmanganianu potasu przechowywany jest w zbiorniku roztworu nadmanganianu potasu o pojemności ok. 2 m3, dozuje się go do wody po ozonowaniu wstępnym, przed koagulacją.


Ciągi koagulacyjne
Na zdjęciu - Osadniki pokoagulacyjne

Mamy 5 ciągów koagulacyjnych, każdy z nich składa się z:
- pompki dozującej koagulant
- komory szybkiego mieszania
- komór reakcyjnych (labiryntowych)
- osadników pokoagulacyjnych poziomych

W komorach szybkiego mieszania woda miesza się z koagulantem, następnie poprzez kolektor zbiorczy spływa do komór reakcyjnych (8 szt.) oraz dalej do osadników pokoagulacyjnych poziomych (8 szt.), gdzie następuje wytrącenie i sedymentacja zawiesin.


Na zdjęciu - Wieżyczki osadników pokoagulacyjnych
do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO