Polski English

Gospodarka osadowa


W trakcie prowadzonego procesu oczyszczania mechanicznego i biologicznego ścieków, w oczyszczalni powstają dwa rodzaje osadów:
- osad wstępny - na części mechanicznej oczyszczania ścieków
- osad czynny nadmierny - na części biologicznego oczyszczania ścieków.

Osad wstępny zatrzymany w osadniku wstępnym, zgarniany jest zgarniaczem do leja osadowego skąd odprowadzany jest grawitacyjnie rurociągiem do pompowni osadu wstępnego, z której kierowany jest do zagęszczacza (wydzielonego z części zbiornika retencyjnego osadu nadmiernego), a następnie rurociągiem tłocznym do budynku operacyjnego.

Osad nadmierny z osadników wtórnych, poprzez przepompownię osadu, przetłaczany jest do zbiornika retencyjnego osadu nadmiernego, a stamtąd do stacji zagęszczania osadu, gdzie przy zastosowaniu polielktrolitu oraz zagęszczaczy mechanicznych jest zagęszczany do zawartości ok. 5-7% s.m. Ze stacji zagęszczania osad trafia do budynku operacyjnego.

W budynku operacyjnym osad wstępny łączy się z osadem nadmiernym we wspólnym rurociągu. Następnie oba trafiają do rurociągu, którym tłoczony jest osad fermentujący, który był podgrzewany na wymiennikach cieplnych. Wymieszane osady kierowane są do Wydzielonych Komór Fermentacyjnych zamkniętych (WKFz), gdzie poddawane są procesowi fermentacji.

W wyniku fermentacji osadów ściekowych oprócz zmineralizowanego i ustabilizowanego sanitarnie osadu przefermentowanego otrzymuje się również biogaz - palną mieszaninę metanu i dwutlenku węgla. Biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby technologiczne i inne oczyszczalni ścieków.


Przefermentowany osad ściekowy po odwodnieniu i ewentualnej higienizacji poddawany jest procesom dalszego przetwarzania (kompostowanie, dojrzewanie), w celu przyrodniczego wykorzystania. Dzięki temu uzyskuje się naturalny materiał wykorzystywany do tworzenia warstwy glebowej na terenach rekultywowanych.


Zagospodarowanie odpadu - odwodnionego osadu ściekowego


Powstanie osadu przefermentowanego odwodnionego umożliwia realizację dwóch kierunków pożytecznych działań. Oba sprzyjają dbałości o środowisko naturalne.

Pierwszy z nich zakłada wytwarzanie osadu przekompostowanego, z którego w ostatecznym etapie produkcji można uzyskać ziemię nadającą się pod trawniki. Drugi natomiast, poprzez proces osuszania, zapewnia przygotowanie granulatu, który może być wykorzystywany w cementowniach (spalany razem z innym paliwem stałym).

Sam proces suszenia odwodnionego osadu ściekowego obejmuje kilka etapów. W pierwszym, osad wilgotny mieszany jest z tym już częściowo osuszonym. Następnie do masy trafia gotowy, suchy granulat. Tak przygotowana mieszanka trafia na taśmę suszarki, gdzie gorące, wprawione w ruch powietrze „wyciąga” z niej wilgoć. Kolejnym etapem jest schładzanie uzyskanego w ten sposób produktu. To konieczne, aby gotowy granulat można było bezpiecznie składować i przechowywać.

Trzeba dodać, że w trakcie obu procesów (suszenie i schładzanie) powstają gazy i ciecze, które podlegają oczyszczaniu. Natomiast w celu pozbycia się odoru zawartego w powietrzu - towarzyszącemu każdemu etapowi produkcji granulatu - stosowany jest proces biofiltracji.

Uzyskany produkt (zawierający 90 proc. suchej masy i o granulacji ok. 5-10 mm) magazynowany jest w specjalnie przygotowanym silosie. Stąd może być bezpośrednio załadowany na ciężarówki i dostarczony do cementowni lub przekazany do magazynu.


Modernizacja gospodarki osadowej w Centralnej Oczyszczalni Ścieków
Po dwóch latach prac z końcem 2012 roku zakończyła się budowa systemu termicznej przeróbki osadów w toruńskiej Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Obejmowała ona kilka etapów prac:
- modernizację Stacji Mechanicznego Odwadniania Osadu (zakładającą wymianę pras wirówki),
- budowę Instalacji Termicznej Obróbki Osadu (dzięki, której uzyskano do min. 90% suchej masy osadu),
- adaptację hali kompostowania na magazyn osadu odwodnionego i wysuszonego,
- wykonanie obiektów, niezbędnych sieci (m.in. gazowych, elektrycznych, sanitarnych, itp.) i instalacji technologicznych a także magazynów, placów i dróg dojazdowych,
- wykonanie prób mechanicznych i hydraulicznych oraz rozruch.
Realizacja projektu (z wykorzystaniem środków unijnych) umożliwiła produkcję granulatu, który może być spalany razem z innym paliwem stałym w cementowniach. Dzięki temu procesowi następuje higienizacja osadu, a produkowanie granulatu wpływa na zmniejszanie jego objętości.

Wartość kontraktu: 31.006.889,50 zł
Okres realizacji: 23.11.2010 - 22.11.2012Gospodarka i przetwarzanie osadów pościekowych odbywa się w następujących obiektach technologicznych:

- Budynek operacyjny przy WKFz - pokaż więcej informacji o obiekcie
- Komory fermentacyjne - pokaż więcej informacji o obiekcie
- Budynek mechanicznego odwadniania osadu - pokaż więcej informacji o obiekcie
- Stacja załadowcza - pokaż więcej informacji o obiekcie
- Zbiornik biogazu - pokaż więcej informacji o obiekcie
- Pochodnia - pokaż więcej informacji o obiekcie
- Skrubery - pokaż więcej informacji o obiekcie
- Budynek gromadzenia i uszlachetniania osadów - pokaż więcej informacji o obiekciedo góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO