Polski English

Oczyszczalnia Centralna - informacje ogólne

Informacje ogólne:

- Technologia firmy Passawant

- Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z automatycznym sterowaniem procesem napowietrzania oraz stabilizacją i utylizacją osadu pościekowego

- Maksymalna przepustowość - 90 tys. m3 na dobę

- Ilość powstającego osadu - 80 t/doba

Powierzchnia terenu - 9,5 ha

Stopień redukcji zanieczyszczeń:
- fosfor ogólny 96,3%
- ChZT 95,2%
- BZT5 98,6%
- azot ogólny 90,0%
- zawiesina ogólna 98,1%

Kronika oczyszczalni

O budowie oczyszczalni ścieków dla miasta Torunia myślano od dawna, a plany jej lokalizacji powstały już w latach trzydziestych. Nadwiślańskie tereny we wschodniej części miasta okazały się najlepiej do tego przydatne, ze względu na możliwość uniknięcia (poza Starówką) budowy kosztownych przepompowni ścieków.
W czerwcu 1994 r. Rada Miejska podjęła decyzję o budowie miejskiej oczyszczalni ścieków.
Ze względu na wagę i olbrzymie koszty inwestycji, jej realizacja finansowana była nie tylko z budżetu miasta, ale również z budżetu państwa oraz z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z Banku Ochrony Środowiska.
Przetarg na realizację prac budowlanych wygrało konsorcjum złożone z trzech polskich firm.


Budowa rozpoczęła się w 1995 r. i po trzech latach powstała nowoczesna, jedna z największych w Polsce oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kolektorów. Koszt realizacji inwestycji wyniósł około 150 mln zł.
W 1998 r. oczyszczalnię ścieków oddano do użytku.

Następnym etapem była budowa w 1999 r. obiektów gospodarki osadowej, dzięki czemu możliwe jest przetwarzanie osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków i ich dalsze przyrodnicze wykorzystanie. Nowatorska metoda ich kompostowania i uszlachetniania sprawie, że znajdują one doskonałe zastosowanie jako ziemia do rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł i do tworzenia terenów zielonych.


W 2000 r. oczyszczalnia ścieków zdobyła I miejsce w konkursie zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na najnowocześniejszą i najlepiej działającą oczyszczalnię ścieków. Szczególne uznanie zyskał proces przetwarzania osadów pościekowych.


do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO