Polski English

Piaskowniki napowietrzane

Na zdjęciu - 1 z 3 piaskowników

W piaskownikach napowietrzanych następuje oddzielenie ze ścieków piasku i zawiesiny mineralnej.
W zbiorczych studzienkach przy piaskownikach następuje oddzielenie części pływających i tłuszczy.

Parametry techniczne:
- ilość - 3
- wymiary - 35 x 1,4 m
- głębokość - 5,3 m
- pojemność - 259,7 m3

Ścieki dopływają z budynku krat kanałem o szerokości 2 m do komory rozdziału, gdzie ulegają rozdziałowi na trzy piaskowniki napowietrzane. W głównych komorach przepływowych piaskowników znajdują się ruszty napowietrzające, zasilane powietrzem z stacji dmuchaw. Przepływ powietrza powoduje spiralny ruch ścieków, dzięki temu, następuje wydzielenie części pływających i oddzielenie części organicznych od piasku.
Ciała pływające usuwane są cyklicznie z komór poprzez sito HUBERA.
Mieszanina zawiesiny i ścieków z dna piaskownika usuwana jest do studni zbiorczej, skąd podawana jest pompą do separatorów piasku. Zadaniem separatorów jest oddzielenie piasku od ścieków. Oddzielony piasek wywożony jest kontenerami na wysypisko komunalne.


do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO