Polski English

Zbiorczy punkt odbioru ścieków dowożonych


Zbiorczy punkt odbioru ścieków zewnętrznych umożliwia odbiór i oczyszczanie nieczystości z tych dzielnic, zakładów przemysłowych i obiektów, które nie są podłączone do oczyszczalni kolektorami. Dzięki temu prawie całość ścieków z terenu miasta i okolic trafia do oczyszczalni, gdzie podlega procesowi oczyszczania.

W 2005 r. wykonano i uruchomiono instalację dezodoryzacji punktu zlewnego (zastosowanie biofiltra).


Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO