Polski English

Komory nitryfikacji i denitryfikacji (napowietrzania)


W komorach nitryfikacji i denitryfikacji (napowietrzania) zachodzą procesy nitryfikacji i denitryfikacji. Napowietrzają je rotory pracujące w cyklu automatycznym, sterowane za pomocą centralnego komputera.

Dane techniczne komór:
- ilość - 3 szt.
- pojemność - 14865 m³ każda
- głębokość - 3,6

Nitryfikacja
Proces ten jest dwustopniową przemianą azotu amonowego w azotany. Pierwszy etap prowadzony przez bakterie Nitrosomonas przekształcające azot amonowy w azotany (III). W drugim etapie bakterie Nitrobacter utleniają azotyny (III) do azotanów (V).
Proces przebiega optymalnie przy temperaturze powyżej 20o C.
W procesie nitryfikacji obniża się zasadowość ścieków. Zużycie całej zasadowości powoduje gwałtowny spadek pH i zatrzymanie nitryfikacji. Konieczne jest utrzymanie zawartości tlenu rozpuszczonego na poziomie 2 g O2/m³. Odczyn środowiska powinien zawierać się w granicach 6,5-8,5.

Denitryfikacja
Jest to proces desymilacji azotanów (V) do azotu gazowego (N2). Odczyn środowiska powinien zawierać się w granicach 6,5-7,5. Proces redukcji zostaje zahamowany w temperaturze poniżej 8Oo C.
Dla zapewnienia wymaganej ilości tlenu i wymuszenia krążenia ścieków, zastosowane są rotory z przegrodami kierującymi. Praca rotorów jest automatycznie sterowana w zależności od zapotrzebowania tlenu lub z automatycznego odczytu zawartości azotu amonowego w komorze.
Do charakterystycznych mikroorganizmów osadu czynnego zalicza się bakterie zooglealne, orzęski, wiciowce, wrotki. W okresie “dojrzewania” osadu czynnego w komorze występuje często piana. Może to być spowodowane małą ilością osadu lub obecnością detergentów. W pewnych specyficznych warunkach pracy oczyszczalni, występowanie piany może być skutkiem rozwoju bakterii z rodzaju Neocardia.


do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO