Polski English

Budynek gromadzenia i uszlachetniania osadów

Na zdjęciu - hala kompostowa

Osady powstające w procesie oczyszczania ścieków, po przefermentowaniu i odwodnieniu, poddawane są procesowi dalszego przetwarzania, w celu ich przyrodniczego wykorzystania. Dzięki temu uzyskuje się naturalny materiał wykorzystywany do tworzenia warstwy glebowej na terenach rekultywowanych.

Ustabilizowany i odwodniony osad ściekowy jest odbierany z pras przez samochody ciężarowe- wywrotki i przewożony na plac wstępnego mieszania przed halą kompostową (1) lub na plac przerabiania osadu (2).
(1) Tu następuje jego wymieszanie z materiałem strukturalnym (słoma, trociny) i formowanie pryzm. Następnie materiał zgromadzony w pryzmach jest mieszany i przewożony do hali kompostowej (o powierzchni 4000 m2), gdzie podlega kompostowaniu. Po zakończeniu kompostowania, osad przekompostowany przewożony jest na utwardzone place dojrzewania, gdzie podlega dalszej obróbce, w celu otrzymania ostatecznego produktu - ziemi pod trawniki i iglaki.
(2) Tu nastepuje jego wymieszanie z ziemią i trocinami zgodnie z określonymi recepturami i formowanie pryzm, a następnie hałd. Po odpowiednim okresie składowania otrzymuje się gotowy produkt - podłoże.

Stosowana technologia przetwarzania i kontrola składu chemicznego osadów powoduje, że otrzymywane produkty odpowiadają wymogom przepisów ochrony środowiska i mogą być wykorzystywane przyrodniczo.


Produkty procesu zagospodarowywania osadu ściekowego:
- podłoże - ziemia kondycjonowana osadem
- ziemia pod trawniki i iglaki
są sprzedawane odbiorcom oraz są wykorzystywane na potrzeby własne oczyszczalni ścieków.


Na zdjęciu - wnętrze hali kompostowej - napowietrzanie kompostowanego osadu
do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO