Polski English

Schemat oczyszczalni

1 - Przepompownia ścieków surowych
2 - Budynek krat mechanicznych
3 - Piaskowniki
4 - Osadniki wstępne
5 - Przepompownia osadu wstępnego
6 - Punkt zlewny
7 - Komory defosfatacji
8 - Komory nitryfikacji i denitryfikacji
9 - Przepompownia osadu recylkulowanego i nadmiernego
10 - Osadniki wtórne
11 - Zbiorcza komora ścieków oczyszczonych
12 - Budynek operacyjny przy WKFz
13 - Wydzielone komory fermentacyjne (WKFz)
14 - Budynek mechanicznego odwadniania osadu
15 - Zbiornik biogazu
16 - Pochodnia
17 - Stacja załadowcza
18 - Skrubery
19 - Budynek gromadzenia i uszlachetniania osadów
20 - Budynek obsługi technicznej
21 - Budynek magazynowo- garażowy
22 - Stacja transformatorowa


do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO