Polski English

Opłaty za wodę i ścieki

1. Opłaty za wodę i ścieki

Rada Miasta Torunia w dniu 25 lutego 2016 r. przyjęła nowe stawki opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, a 23 lutego 2017 roku utrzymała je w mocy Uchwałą Nr 540/17.
Warto zaznaczyć, że ceny wody w Toruniu (na tle miast o podobnej wielkości) od lat należą do najniższych w kraju.

Nowe taryfy obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku.

Wyszczególnienie

netto

Z VAT

Jednostka miary

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy wody
-
cena za dostarczoną wodę
-stawka opłaty abonamentowej

3,32
4,90

3,59
5,29

zł/m3
zł/odczyt

Poza przemysłowi odbiorcy wody rozliczani na podstawie norm zużycia
-
cena za dostarczoną wodę

3,32

3,59

zł/m3

Przemysłowi odbiorcy wody
-
cena za dostarczoną wodę
-
stawka opłaty abonamentowej

3,52
4,90

3,80
5,29

zł/m3
zł/odczyt

Przemysłowi odbiorcy wody rozliczani na podstawie norm zużycia
-cena za dostarczoną wodę

3,52

3,80

zł/m3

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy usług
-cena za odprowadzone ścieki

4,62

4,99

zł/m3

Odbiorcy usług na podstawie pomiaru
-
cena za odprowadzone ścieki
- stawka opłaty abonamentowej

4,62
4,90

4,99
5,29

zł/m3
zł/odczyt

 *Stawka opłaty abonamentowej za odczyt urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody – niezależna od ilości dostarczonej wody opłata za odczyt wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego (podlicznika) i rozliczenie należności pobierana za każdy odczytany wodomierz, naliczana w miesiącach dokonania odczytu i przeprowadzenia rozliczenia.
 
*Stawka opłaty abonamentowej za odczyt urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ilość odprowadzonych ścieków -  niezależna od ilości odprowadzonych ścieków opłata za odczyt urządzenia pomiarowego ścieków i rozliczenie należności pobierana za każde odczytane urządzenie pomiarowe, naliczana w miesiącach dokonania odczytu i przeprowadzenia rozliczenia.
 
Pliki do pobrania:
Uchwała NR 242/16 Rady Miasta Toruniaplik PDF
Uchwała NR 540/17 Rady Miasta Torunia - plik PDF2. Opłaty za oczyszczanie ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni miejskiej obowiązujące od 01.05.2016r.

Zarząd Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu informuje, że na podstawie uchwały nr 261/16 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2016r. zmieniły się ceny i stawki opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni miejskiej.


1) 4,62 zł (+ VAT) za m3 ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego dalej CHZT, nie przekracza 4.000 g O2/m3;

2) 23,11 zł (+ VAT) za m3 ścieków, w których poziom CHZT mieści się w przedziale 4.001 – 15.000 g O2/m3;

3) 29,28 zł (+ VAT) za m3 ścieków, w których poziom CHZT mieści się w przedziale 15.001 – 30.000 g O2/m3;

4) 44,76 zł (+ VAT) za m3 ścieków, w których poziom stężenia CHZT przekracza 30.000 g O2/m3.

W/w stawki opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych zostały wprowadzone uchwałą nr 64/15 Rady Miasta Torunia z dnia 16 kwietnia 2015r. oraz uchwałą nr 261/16 Rady Miasta Torunia i obowiązują od 1 maja 2016r.


do góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO