Polski English

Konkurs na koncepcję kolorystyki obiektów


Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ogłasza

Konkurs na koncepcję kolorystyki obiektów
Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu
przy ul. Szosa Bydgoska 49


Już wkrótce budynki te będą mogły zmienić się nie do poznania. A wszystko to za sprawą pomysłów plastyków, grafików, architektów i wszystkich chętnych, którzy podejmą wyzwanie. Autor najciekawszej koncepcji otrzyma nagrodę w wysokości  10.000 zł!

Przypomnijmy, że konkurs ogłoszony w 2016 roku został unieważniony. Tym razem członkowie Sądu Konkursowego liczą na to, że pojawią się prace, które zachwycą pomysłowością i rozwiązaniami plastycznymi.

W konkursie chodzi o to, aby elewacje budynków, które witają przyjezdnych od strony Bydgoszczy (jadących szosą DK nr 80), otrzymały nowe, atrakcyjne malowanie. Zanim jednak na oczyszczalni pojawią się ekipy z puszkami farb i pędzlami Spółka - poprzez profesjonalne jury - dokona oceny nadesłanych prac.  Jak określono w  regulaminie: "Wstępnie nie wyklucza się żadnego z możliwych rozwiązań. Jednocześnie organizator – w nawiązaniu do informacji zawartej w opisie celu konkursu -  ma nadzieję, że przesłane na konkurs koncepcje, przy założeniu, że będą traktowały obiekty całościowo, wprowadzą na nich określoną narrację związaną z misją, uzewnętrznieniem ambicji i przekazaniem celów działania Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. ".

Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, a każdy kto zdecyduje się wziąć w nim udział, będzie korzystał z tych samych materiałów przygotowanych przez organizatora. Do wykonania będzie więc od 5 do 6 plansz przedstawiających elewacje wybranych obiektów (najbardziej widocznych od strony ul. Szosy Bydgoskiej) oraz jeden lub dwa widoki perspektywiczne. Chętni, oprócz przygotowania prac graficznych, będą musieli przedstawić również pisemny opis zawierający uzasadnienie swojej koncepcji.

Jak wygląda harmonogram konkursu?

Na zgłoszenia uczestników (Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu) czekamy
do 17 marca 2017 roku. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 14 kwietnia,
a ogłoszenie wyników do 27 kwietnia, a w przypadku nadania konkursowi dwuetapowej formuły do 25 maja 2017 r.

Zapraszamy!


Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. dziękują za owocną współpracę przy organizacji konkursu
i przyjęcie zaproszenia do grona jurorów Pani Profesor Annie Bochenek, kierownikowi Katedry Sztuk Wizualnych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Adamowi Popielewskiemu, architektowi miasta, dyrektorowi Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia.Materiały konkursowe:
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 - plansze konkursowe
Załącznik nr 2 - schemat rozmieszczenia obiektów
Załącznik nr 3 - dokumentacja fotograficzna obiektów
Załącznik nr 4 - Karta zgłoszenia
Załącznik nr 5 - Karta identyfikacyjna

Biuletyn informacji publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności1336981 © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO