Polski English

Nowe przyłącza kanalizacyjne

Przedstawiamy kolejne kroki postępowania związanego z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach Projektu FS I i II:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. (TW)

Właściciel posesji

1. Wybuduje sieć kanalizacyjną w pasie ulicznym oraz odgałęzienie boczne od granicy działki

2. Ogłosi gotowość do przyjęcia ścieków do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
Każdy właściciel posesji, którego będzie dotyczyła ta informacja otrzyma ją osobiście (w formie ulotki).

3. Zgłosi do Toruńskich Wodociągów (TW) zamiar rozpoczęcia robót budowlanych

Pobierz wniosek zgłoszenia robót

4. Wybuduje przyłącze oraz studnię rewizyjną

5. Dokona włączenia wykonanego wcześniej przyłącza do odgałęzienia sieci kanalizacyjnej oraz zlikwiduje szambo (dotyczy posesji, gdzie jest szambo).

6. Zleci wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza i studzienki. Inwentaryzację winien sporządzić wybrany przez Właściciela geodeta.

7. Zgłosi do TW wykonane roboty w celu dokonania odbioru technicznego

Pobierz wniosek zgłoszenia do odbioru

8. Dokona odbioru technicznego wybudowanych urządzeń i przygotuje umowę o odbiór ścieków.

Za odbiór techniczny zostanie pobrana od Właściciela posesji opłata w wysokości 50 zł.

Uwaga:
Podczas odbioru należy przedstawić dokumenty potwierdzające dokonanie inwentaryzacji geodezyjnejdo góry
Biuletyn informacji publicznej
Awarie i planowane wyłączenia
Laboratorium Badania Wody
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO