Polski English

Przetargi

Tytuł zamówienia Tryb zamówienia Data publikacji
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Gminy Obrowo - zadanie I - kierunek Bielawy-Głogowo regulaminowy przetarg nieograniczony 2017-05-22
Przebudowa budynku umieszkalnego i gospodarczego przy ul.Św. Józefa 47-49 w Toruniu na funkcje muzealno-biurowe Konserwacja oraz rekonstrukcja historycznej stolarki okiennej przetarg nieograniczony 2017-05-19
KONTRAKT Z-9/U Pomoc techniczna z podziałem na części: Część 1. Pomoc techniczna dotyczaca Kontraktu Z-5/W ... Część 2. Pomoc techniczna dotycząca Kontraktu Z-6/W ... . przetarg nieograniczony 2017-05-19
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na OM Stawki Południowe w Toruniu" (ul. Kosa, Jeżyka, Kniaziewicza, Okólna) regulaminowy przetarg nieograniczony 2017-05-12
Okresowe serwisowanie wirówek dekantacyjnych, stacji przygotowania polielektrolitu i suszarni taśmowej osadu w Centralnej Oczyszczalni Ścieków Regulaminowy przetarg nieograniczony 2017-05-02
Budowa sieci wodociągowej w ul. Winnica w Toruniu regulaminowy przetarg nieograniczony 2017-04-06
Remont stopnia wodnego zlokalizowanego na km 12+400 rzeki Drwęcy - Lubicz ,gmina Lubicz,powiat Toruński regulaminowy przetarg nieograniczony 2017-03-29
Kontrakt Z-4/W Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia przetarg nieograniczony 2017-03-28
Dostawa surowców do uzdatniania wody regulaminowy przetarg nieograniczony 2017-03-23
Dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej regulaminowy przetarg nieograniczony 2017-02-27
Usługi kompleksowego utrzymania czystości (2) regulaminowy przetarg nieograniczony 2017-02-09
Zasilanie w wodę i odprowadzanie ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka --- zadanie 2 regulaminowy przetarg nieograniczony 2017-02-06
Wynajem wózka jezdniowego podnośnikowego specjalizowanego do prac w gospodarce osadowej regulaminowy przetarg nieograniczony 2017-02-02
Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadu regulaminowy przetarg nieograniczony 2017-01-11
Kontrakt Z-1/W - Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przetarg nieograniczony 2017-01-09
Biuletyn informacji publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Mapa serwisu, Polityka prywatności1366261 © 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO