banner-slider

 • Sub Foto Kontakt
 • Sub Foto Akt

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. pozyskały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pożyczki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

  1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Gminy Obrowo, obejmująca zadanie I i II tj.

   1. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Gminy Obrowo – zadanie I – kierunek Bielawy – Głogowo”

    • Umowa pożyczki do kwoty 4 379 059,30 zł stanowiącej 80% wartości netto zadania została podpisana 16-11-2017r.
    • Zakończono realizacje zadania.
    • Wartość zadania netto wyniosła 5 498 168,27 zł
   2. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Gminy Obrowo – zadanie II – kierunek Kaszczorek - Osiek”

    • Umowa pożyczki do kwoty 5 190 576,64 zł stanowiącej 80% wartości netto zadania została podpisana 08-02-2018r.
    • Trwa realizacja zadania.

2. Zasilanie w wodę i odprowadzanie ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka, obejmująca zadanie I i II tj.

 1. "Zasilanie w wodę i odprowadzanie ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka, zadanie I „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej oraz magistrali wodociągowej z Górska do Przysieka”
  • Umowa pożyczki do kwoty 2 307 234,97 zł stanowiącej 80% wartości netto zadania została podpisana 20-12-2016r.
  • Zakończono realizację zadania
  • Wartość zadania netto wyniosła 2 883 442,90 zł
 2. „Zasilanie w wodę i odprowadzanie ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka, zadanie II „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z Toporzyska do Górska oraz magistrali wodociągowej w Górsku do włączenia w istniejącą sieć wodociągową”
  • Umowa pożyczki do kwoty 3 327 805,00 zł stanowiącej 80% wartości netto zadania została podpisana 12-09-2017r.
  • Zakończono realizację zadania
  • Wartość zadania netto wyniosła 4 162 192,18 zł

 

3. Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka

 • Umowa pożyczki do kwoty 5 399 998,80 zł stanowiącej 80% wartości netto zadania została podpisana 22-12-2017.
 • Zakończono realizację zadania.
 • Wartość zadania netto wyniosła 6 749 998,50 zł.

 

4. „Budowa systemu kanalizacji odprowadzającej ścieki sanitarne z Gminy Łubianka do Torunia"

 • Umowa pożyczki do kwoty 1 846 732,01 zł została podpisana dnia 08-04-2020r.

 • Dnia 28-07-2020r. zakończono realizację zadania.

 • Wartość zadania netto wyniosła 1 836 541,49 zł.