banner-slider

 • Pierwsze zdjęcie Toruńskich Wodociągów
 • Drugie zdjęcie Toruńskich Wodociągów

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Toruńskie Wodociągi oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. pozyskały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pożyczki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Tablica informacyjna projektu

Projekt "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Gminy Obrowo - zadanie I - Kierunek Bielawy-Głogowo" o wartości 5,5 mln PLN został zrealizowany w latach 2017-2018 przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Gminy Obrowo, obejmująca zadanie I i II tj.

1. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Gminy Obrowo – zadanie I – kierunek Bielawy – Głogowo”

  • Umowa pożyczki do kwoty 4 379 059,30 zł stanowiącej 80% wartości netto zadania została podpisana 16-11-2017 r.
  • Zakończono realizacje zadania.
  • Wartość zadania netto wyniosła 5 498 168,27 zł.

2. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Gminy Obrowo – zadanie II – kierunek Kaszczorek - Osiek"

  • Umowa pożyczki do kwoty 5 190 576,64 zł stanowiącej 80% wartości netto zadania została podpisana 08-02-2018 r.
  • Zakończono realizację zadania.
  • Wartość zadania netto wyniosła 6 488 220,80 zł.

2. Zasilanie w wodę i odprowadzanie ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka, obejmująca zadanie I i II tj.

1. „Zasilanie w wodę i odprowadzanie ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka, zadanie I „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej oraz magistrali wodociągowej z Górska do Przysieka”

  • Umowa pożyczki do kwoty 2 307 234,97 zł stanowiącej 80% wartości netto zadania została podpisana 20-12-2016 r.
  • Zakończono realizację zadania.
  • Wartość zadania netto wyniosła 2 883 442,90 zł.

2. „Zasilanie w wodę i odprowadzanie ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka, zadanie II „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z Toporzyska do Górska oraz magistrali wodociągowej w Górsku do włączenia w istniejącą sieć wodociągową”

  • Umowa pożyczki do kwoty 3 327 805,00 zł stanowiącej 80% wartości netto zadania została podpisana 12-09-2017 r.
  • Zakończono realizację zadania.
  • Wartość zadania netto wyniosła 4 162 192,18 zł.

3. Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka

 • Umowa pożyczki do kwoty 5 399 998,80 zł stanowiącej 80% wartości netto zadania została podpisana 22-12-2017 r.
 • Zakończono realizację zadania.
 • Wartość zadania netto wyniosła 6 749 998,50 zł.

4. „Budowa systemu kanalizacji odprowadzającej ścieki sanitarne z Gminy Łubianka do Torunia"

 • Umowa pożyczki do kwoty 1 846 732,01 zł została podpisana dnia 08-04-2020 r.
 • Dnia 28-07-2020 r. zakończono realizację zadania.
 • Wartość zadania netto wyniosła 1 836 541,49 zł.

5. „Budowa systemu kanalizacji odprowadzającej ścieki sanitarne z Gminy Lubicz do Torunia"

 • Umowa pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – WODA, POWIETRZE, ZIEMIA, podpisana dnia 31-08-2021 r.
 • Wartość zadania netto wynosi 3 314 901,38 zł

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.