banner-slider

 • Pierwsze zdjęcie Toruńskich Wodociągów
 • Drugie zdjęcie Toruńskich Wodociągów

ISO

Zakres certyfikacji:

Produkcja i dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków.


Na początku roku 2001 Zarząd Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. podjął decyzję o wdrożeniu systemów zarządzania jakością i środowiskiem zgodnie z wytycznymi norm ISO 9001 oraz ISO 14001. W maju 2001 roku rozpoczęły się prace nad budową obu systemów, które postanowiono wdrożyć w formie zintegrowanej – stąd nazwa: Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem (ZSZJ i Ś). Na początku 2003 roku, po audicie certyfikującym przeprowadzonym przez jednostkę certyfikacyjną SGS Polska, otrzymaliśmy certyfikaty jakości i środowiska, które formalnie potwierdzają fakt zgodności wdrożonego ZSZJ i Ś z wymaganiami norm ISO 9001 oraz 14001.

Certyfikat jakości i środowiska ISO 9001
Tlumaczenie certyfikatu HU09/3850
System zarządzania funkcjonujący w Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Torun, Polska
zosial oceniony i certyfikowany jako spełniający wymagania zawarte w ISO 9001:2015
Zakres rejestracji
Produkcja i dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków.
Certyfikat ważny od 16 marca 2018 do 15 marca 2021 oraz pozostaje ważny z zastrzeżeniem uzyskiwania pozytywnych wyników auditów nadzoru,
Audit recertyfikacyjny należy przeprowadzić przed 18 lutego 2021
Wydanie 4. Certyfikowany od 16 marca 2009
Autoryzacja
SGS United Kingdom Lid
Rossmore Business Park Elesmere Port Cheshire CH65 3EN UK
t +44(0) 151 350-6666 f +44 (0)151 350 6800 www.sgs.com
HC SGS 9001 2015 0118 M2
IAC
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0005

W kolejnych latach podejmowane były prace związane z dostosowaniem ZSZJiŚ funkcjonującego w Spółce do wymagań nowych wydań norm  ISO 9001 i ISO 14001 oraz jego ciągłym doskonaleniem. Każdego roku nasz system zarządzania był i jest audytowany przez niezależnych audytorów zewnętrznych w ramach auditów kontrolnych (nadzoru) oraz re-certyfikacyjnych, które przeprowadzane są co trzy lata, celem ponownej certyfikacji. W efekcie, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o . posiada certyfikowany system zarządzania zgodny z normami ISO 9001 i ISO 14001 nieprzerwanie od 2003 roku.

Certyfikat jakości i środowiska ISO 14001
Tlumaczenie certyfikatu HU06/67714
System zarządzania funkcjonujący w Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Torun, Polska
zosial oceniony i certyfikowany jako spełniający wymagania zawarte w ISO 14001:2015
Zakres rejestracji
Produkcja i dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków.
Certyfikat ważny od 13 marca 2018 do 12 marca 2021 oraz pozostaje ważny z zastrzeżeniem uzyskiwania pozytywnych wyników auditów nadzoru,
Audit recertyfikacyjny należy przeprowadzić przed 18 lutego 2021
Wydanie 5. Certyfikowany od 13 marca 2006
Autoryzacja
SGS United Kingdom Lid
Rossmore Business Park Elesmere Port Cheshire CH65 3EN UK
t +44(0) 151 350-6666 f +44 (0)151 350 6800 www.sgs.com
HC SGS 9001 2015 0118 M2
IAC
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0005

Otrzymanie certyfikatów jest dla nas dowodem skuteczności i zgodności ustanowionego systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO, natomiast dla Państwa, Klientów naszej firmy potwierdzeniem, że dbamy o jakość naszego produktu i usług oraz działamy w zgodzie z przepisami ochrony środowiska.

 

Polityka jakości i środowiska ustanowiona przez Zarząd i kadrę kierowniczą przedstawia kierunki działań projakościowych i prośrodowiskowych podejmowanych w ramach wdrożonego systemu zarządzania.

Polityka jakości i środowiska
TORUNSKIE WODOCIAGI

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA


Podstawą działalności i misją Toruńskich Wodociągów Sp. z 0.0. jest niezawodne dostarczanie naszym klientom wody, sprawne odbieranie ścieków oraz ich skuteczne OCZYSzczanie.
Mając świadomość, jak bardzo przyszłość nas wszystkich zależy od dobrego stanu środowiska naturalnego, deklarujemy wdrożenie w naszym przedsiębiorstwie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Srodowiskiem, aby stale polepszać jakość wyrobów i usług przez nas oferowanych, a także minimalizować negatywny wpływ naszej działalności na środowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali Toruńskie Wodociągi Sp. z 0.0.jako firme solidną oraz przyjazna. Wobec powyższego, zobowiązujemy się do realizacji następujących celów:
 • Doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych pod kątem ich bezpieczeństwa oraz spełnienia wymagań i zapobiegania niekorzystnym wpływom na środowisko, w tym jego zanieczyszczaniu;
 • Utrzymania parametrów dostarczanej wody (jakość, ilość, ciśnienie) tak, aby odpowiadała obowiązującym przepisomi normom;
 • Dbałości o racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych;
 • Sprawnego odbierania ścieków oraz eliminację ich uciążliwości dla środowiska dzięki utrzymaniu w ciągłej sprawności sieci i urządzeni kanalizacyjnych oraz urządzeń do oczyszczania ścieków, a także dzięki rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierującej ścieki do oczyszczalni;
 • Przyjaznego środowisku zagospodarowania osadów ściekowych oraz wytwarzanego z nich biogazu;
 • Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami dzięki ich segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;
 • Racjonalnego gospodarowania energią oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych źródeł;
 • Przestrzegania przepisów prawnych i innych wymogów dotyczących działalności Spółki, w tym aspektów środowiskowych;
 • Ciągłego podnoszenia świadomości środowiskowej pracowników oraz zapewnienia posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;
 • Ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jakością i środowiskiem.
Zarząd Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Wladyslaw Majewski
Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Agnieszka Górzyriska
Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji
Waldemar Daraż
TORUŃ, STYCZEŃ 2020

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.