banner-slider

  • Sub Foto Kontakt
  • Sub Foto Akt

ISO

Zakres certyfikacji:

Produkcja i dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków.


Na początku roku 2001 Zarząd Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. podjął decyzję o wdrożeniu systemów zarządzania jakością i środowiskiem zgodnie z wytycznymi norm ISO 9001 oraz ISO 14001. W maju 2001 roku rozpoczęły się prace nad budową obu systemów, które postanowiono wdrożyć w formie zintegrowanej – stąd nazwa: Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem (ZSZJ i Ś). Na początku 2003 roku, po audicie certyfikującym przeprowadzonym przez jednostkę certyfikacyjną SGS Polska, otrzymaliśmy certyfikaty jakości i środowiska, które formalnie potwierdzają fakt zgodności wdrożonego ZSZJ i Ś z wymaganiami norm ISO 9001 oraz 14001.

W kolejnych latach podejmowane były prace związane z dostosowaniem ZSZJiŚ funkcjonującego w Spółce do wymagań nowych wydań norm  ISO 9001 i ISO 14001 oraz jego ciągłym doskonaleniem. Każdego roku nasz system zarządzania był i jest audytowany przez niezależnych audytorów zewnętrznych w ramach auditów kontrolnych (nadzoru) oraz re-certyfikacyjnych, które przeprowadzane są co trzy lata, celem ponownej certyfikacji. W efekcie, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o . posiada certyfikowany system zarządzania zgodny z normami ISO 9001 i ISO 14001 nieprzerwanie od 2003 roku.

Otrzymanie certyfikatów jest dla nas dowodem skuteczności i zgodności ustanowionego systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO, natomiast dla Państwa, Klientów naszej firmy potwierdzeniem, że dbamy o jakość naszego produktu i usług oraz działamy w zgodzie z przepisami ochrony środowiska.

 

Polityka jakości i środowiska ustanowiona przez Zarząd i kadrę kierowniczą przedstawia kierunki działań projakościowych i prośrodowiskowych podejmowanych w ramach wdrożonego systemu zarządzania.