banner-slider

 • Sub Foto Kontakt
 • Sub Foto Akt

Usługi

 1. Opłaty za wodę i ścieki
 2. Opłaty za usługi wykonywane przez Dział Techniczny (usługi w zakresie odbiorów, Cennik obowiązuje od 19.09.2020 r.).
 3. Usługi wykonywane na sieci wodociągowej (Cennik obowiązuje od 19.09.2020 r.)
 4. Usługi na sieci kanalizacyjnej (Cennik obowiązuje od 01.05.2019 r.)
 5. Usługi w zakresie wodomierzy (Cennik obowiązuje od 01.05.2019 r.)
 6. Opłaty za pozostałe usługi (Cennik obowiązuje od 01.05.2019 r.)
 7. Usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych (telefony całodobowe)
 8. Czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacyjnej metodą hydromechaniczną
 9. Wykonywanie inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej
 10. Wykonywanie sieci i przyłączy wodociągowych, włączeń w czynną sieć (nawiertki i wcinki)
 11. Wykonywanie sieci i przyłączy kanalizacyjnych
 12. Zastępstwo inwestycyjne na realizację zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 13. Analizy fizykochemiczne, bakteriologiczne i hydrobiologiczne wody oraz analizy fizykochemiczne ścieków

Zapraszamy w godz. 7.00 – 15.00 w dni robocze