banner-slider

  • Pierwsze zdjęcie Toruńskich Wodociągów
  • Drugie zdjęcie Toruńskich Wodociągów

Sprzedaż środków trwałych

Toruń, 26 kwietnia 2019 r.

 

Ogłoszenie nr 1
W nawiązaniu do postępowania naboru zgłoszeń z dnia 16.11.2018 r., na dzierżawę gruntów Spółki położonych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w Lubiczu k/Torunia, z przeznaczeniem na potrzeby lokalizacji farmy fotowoltaicznej wraz z zakupem wytwarzanej energii elektrycznej przez wydzierżawiającego, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania i niepodejmowaniu dalszych czynności negocjacyjnych z podmiotami, które zgłosiły chęć wydzierżawienia gruntów na warunkach określonych w ogłoszeniu o naborze zgłoszeń. 


Toruń, 26 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie nr 2
W nawiązaniu do postępowania naboru zgłoszeń z dnia 28.11.2018 r., na dzierżawę jazu komunalnego wchodzącego w skład stopnia wodnego Lubicz k/Torunia, z przeznaczeniem na cele związane z budową i eksploatacją małej elektrowni wodnej wraz z  zakupem wytwarzanej energii elektrycznej przez wydzierżawiającego, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania i niepodejmowaniu dalszych czynności negocjacyjnych z podmiotami, które zgłosiły chęć wydzierżawienia obiektu na warunkach określonych w ogłoszeniu o naborze zgłoszeń.

 

Toruń, dnia 24.10.2017 r.


Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje o sprzedaży :

Złomu kablowego (miedziany) w izolacji z demontażu nieczynnych linii kablowych 6 kV KNY  3 x 240 mm2 o masie 6500 kg.

Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce "PRZETARGI/ PLATFORMA ZAKUPOWA".

Poniżej linki do w/w zakładki (aukcji):
https://platformazakupowa.pl/torunskie_wodociagi/aukcje
Zapraszamy do współpracy.


Toruń, dnia 18.07.2017 r.

Spółka Toruńskie Wodociągi informuje o chęci sprzedaży materiałów zbędnych.
Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce "PRZETARGI/ PLATFORMA ZAKUPOWA".

Poniżej linki do w/w zakładki (aukcji):
https://www.platformazakupowa.pl/grid/transakcje/sprzedazowe
     lub
https://platformazakupowa.pl/torunskie_wodociagi/aukcje

Zapraszamy do współpracy.


Toruń, dnia 18.07.2017 r.

Z dniem dzisiejszym informacje o sprzedaży środków trwałych (majątku Spółki) ogłaszane będą na stronie http://www.wodociagi.torun.com.pl/ w zakładce "PRZETARGI / SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH", natomiast część postępowań realizowana będzie za pomocą PLATFORMY ZAKUPOWEJ (zakładka na w/w stronie internetowej: "PRZETARGI / PLATFORMA ZAKUPOWA"). Spółka każdorazowo poinformuje o sposobie prowadzenia danej sprzedaży.


Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.