banner-slider

  • Pierwsze zdjęcie Toruńskich Wodociągów
  • Drugie zdjęcie Toruńskich Wodociągów

Sprzedaż środków trwałych

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35,

ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych,
położonych w miejscowości Lubicz Dolny w gminie Lubicz, powiat toruński,
województwo kujawsko-pomorskie,

obejmujących prawo własności działki nr 20/37 o powierzchni 0,0345 ha,
zapisanej w KW TO1T/00063495/5

oraz prawo użytkowania wieczystego działek nr: 17/63, 17/62, 17/61
zapisanych w KW TO1T/00065054/6,

za cenę ustaloną w niniejszym przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.05.2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, w sali narad - pokój nr 22.

Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do wpłacenia wadium w wysokości 4 209,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście dziewięć złotych 00/100) na rachunek Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Banku Millenium nr: 78 1160 2202 0000 0000 7125 0750, w terminie do dnia 23.05.2022 r. włącznie (data zaksięgowania środków na koncie sprzedającego).

Cena wywoławcza wynosi 42 090,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Postąpienie wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Przed przystąpieniem do przetargu, należy zapoznać się z treścią regulaminu przetargu dostępnym poniżej.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin przetargu

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Załącznik nr 2 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Załącznik nr 3a - Prawo użytkowania wieczystego (zdjęcia)

Załącznik nr 3b - Prawo własności (zdjęcia)

Lubicz Dolny - mapa poglądowa

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.