banner-slider

  • Pierwsze zdjęcie Toruńskich Wodociągów
  • Drugie zdjęcie Toruńskich Wodociągów

Laboratorium

Głównym zadaniem Laboratorium Badawczego jest wykonywanie badań jakości produkowanej przez Spółkę wody i odbieranych ścieków. Laboratorium wykonuje badania wody i ścieków na potrzeby Toruńskich Wodociągów oraz na zlecenie klientów zewnętrznych.

Uzyskanie Certyfikatu Akredytacji przez Laboratorium Badawcze było pierwszym etapem w budowaniu systemu zapewnienia jakości w naszej Spółce. Kolejnym krokiem było wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, zgodnie z normami ISO 9000 i 14001.

Laboratorium Badawcze Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. od 05.03.2007 posiada certyfikat nr AB 386 zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

PCA - Polskie Centrum Akredytacji

Certyfikat akredytacji  jest potwierdzeniem przez niezależną jednostkę akredytującą, że laboratorium jest kompetentne do wykonywania określonych badań. Zakres akredytowanych parametrów podany jest na stronie internetowej PCA.

Sygnatariusz EA MLA
EA MLA Signatory
PCA - POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
ACCREDITATION CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY
Nr AB 386
Potwierdza się, że: / This is to confirm that: TORUŃSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o. ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 meets requirements of the PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 standard
Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 386
Accredited activity is defined in the Scope of Accreditation No AB 386
Akredytacja pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania wymagań jednostki akredytującej określonych w kontrakcie Nr AB 386
This accreditation remains in force provided the Laboratory observes the requirements of Accreditation Body defined in the Contract No AB 386
Akredytacji udzielono dnia 22.02.2002 r.
Accreditation was granted on 22.02.2002
DYREKTOR POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
LUCYNA OLBORSKA
Warszawa, 26 listopada 2019 roku

Laboratorium posiada zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, decyzją Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Toruniu. Umożliwia to realizację naszych usług w obszarach regulowanych prawnie.

Laboratorium posiada wykwalifikowany personel, który stale doskonali swoje umiejętności oraz zdobywa wiedzę poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych. Laboratorium stosuje nowoczesne metody i techniki badań, a swoje kompetencje potwierdza uczestnictwem w badaniach biegłości. Gwarantuje poufność i terminowość wykonywanych badań oraz wiarygodność, rzetelność i dokładność wyników.

Działalność Laboratorium jest prowadzona w oparciu o Polskie Normy i Procedury Badawcze. Laboratorium wyposażone jest w chromatografy gazowy i jonowy, analizator do oznaczania węgla organicznego, spektrometr absorpcji atomowej (AAS), spektrofotometry UV-VIS, pH-metry, konduktometry, systemy oczyszczania wody.

Informacje dotyczące zlecenia badania wody i ścieków znajdują się na stronie: jak zlecić badanie wody i jak zlecić badanie ścieków.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.