• Przetargi
  • Regulaminy

banner-slider

  • Sub Foto Kontakt
  • Sub Foto Akt

Regulaminy

  1. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - Regulamin zamówień
  2. Regulamin pracy Komisji przetargowych w spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - Regulamin komisji przetargowych
  3. Instrukcja - Postępowanie z ofertami - Instrukcja (plik pdf)