banner-slider

  • Pierwsze zdjęcie Toruńskich Wodociągów
  • Drugie zdjęcie Toruńskich Wodociągów

Opłaty za wodę i ścieki

1. Opłaty za wodę i ścieki obowiązujące od 27.04.2022 r.

UWAGA! Nowa taryfa obejmująca stawki cen i opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Torunia obowiązuje od 27 kwietnia 2022 r. - stawki w okresie od 13 do 24 miesiąca (zgodnie z art. 24 f-g Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Zapraszamy do zapoznania się z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (nr GD.RZT.70.78.169.2021/D.KR z dnia 26.03.2021 r.)

Wyszczególnienie
Cena/stawka
Jednostka miary
W okresie od 1-12 m-ca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 13-24 m-ca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 25-36 m-ca obowiązywania nowej taryfy
netto
brutto
netto
brutto
netto
brutto
Odbiorcy wody rozliczani na podstawie pomiaru zużycia
cena za dostarczoną wodę
3,62 3,91  3,66 3,95  3,70 4,00  zł/m³
stawka opłaty abonamentowej
4,72 5,10  4,78  5,16  4,87  5,26 zł/odczyt i rozliczenie
Odbiorcy usług rozliczani na podstawie ilości zużytej wody
cena za odprowadzone ścieki
 4,92  5,31 5,05  5,45  5,30 5,72 zł/m³

 

 

2. Opłaty za oczyszczanie ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni miejskiej obowiązujące od 01.08.2021 r.

UWAGA! Zarząd Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu informuje, że na podstawie uchwały nr 684/21 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniły się ceny i stawki opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni miejskiej.

1) 5,09 zł (+ VAT) za m3 ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego dalej ChZT, nie przekracza 2.000 g O2/m3;

2) 10,18 zł (+ VAT) za m3 ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego dalej ChZT, mieści się w przedziale 2.001 - 4.000 g O2/m3;

3) 20,36 zł (+ VAT) za m3 ścieków, w których poziom ChZT mieści się w przedziale 4.001 – 6.000 g O2/m3;

4) 30,54 zł (+ VAT) za m3 ścieków, w których poziom ChZT mieści się w przedziale 6.001 – 15.000 g O2/m3;

5) 61,08 zł (+ VAT) za m3 ścieków, w których poziom stężenia ChZT mieści się w przedziale 15.001 - 30.000 g O2/m3;

6) 91,62 zł (+ VAT) za m3 ścieków, w których poziom stężenia ChZT mieści się w przedziale 30.001 - 60.000 g O2/m3;

7) 162,88 zł (+ VAT) za m3 ścieków, w których poziom stężenia ChZT przekracza 60.000 g O2/m3.

W/w stawki opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych zostały wprowadzone

i obowiązują od 1 sierpnia 2021 r.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.