banner-slider

  • Pierwsze zdjęcie Toruńskich Wodociągów
  • Drugie zdjęcie Toruńskich Wodociągów

Opłaty za wodę i ścieki

1. Opłaty za wodę i ścieki obowiązujące od 12.06.2018

UWAGA! Nowa taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków będzie obowiązywała od 12 czerwca 2018 roku i będzie obejmowała okres 3 lat.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Załącznikiem do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (nr GD.RET.070/169/D/2018.AD z dnia 21.05.2018)

Cennik wody i ścieków
Opłaty za wodę i ścieki obowiązujące od 12.06.2018
cena / stawka
Lp. Wyszczególnienie w okresie od 1-12 m-ca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13-24 m-ca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25-35 m-ca obowiązywania nowej taryfy jednostka miary
netto brutto netto brutto netto brutto
1.
    Odbiorcy wody rozliczani na podstawie pomiaru zużycia
  • - cena za dostarczoną wodę
  • - stawka opłaty abonamentowej
3,29 3,66 3,37 3,64 3,45 3,73 zł/m³
4,75 5,13 4,78 5,16 4,80 5,18 zł/odczyt i rozliczenie
2. odbiorcy usług rozliczani na podstawie ilości zużytej wody
- cena za odprowadzone ścieki
4,55 4,91 4,61 4,98 4,78 5,16 zł/m³

2. Opłaty za oczyszczanie ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni miejskiej obowiązujące od 01.05.2016r.

UWAGA! Zarząd Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu informuje, że na podstawie uchwały nr 261/16 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2016r. zmieniły się ceny i stawki opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni miejskiej.

1) 4,62 zł (+ VAT) za m3 ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego dalej CHZT, nie przekracza 4.000 g O2/m3;

2) 23,11 zł (+ VAT) za m3 ścieków, w których poziom CHZT mieści się w przedziale 4.001 – 15.000 g O2/m3;

3) 29,28 zł (+ VAT) za m3 ścieków, w których poziom CHZT mieści się w przedziale 15.001 – 30.000 g O2/m3;

4) 44,76 zł (+ VAT) za m3 ścieków, w których poziom stężenia CHZT przekracza 30.000 g O2/m3.

W/w stawki opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych zostały wprowadzone

i obowiązują od 1 maja 2016r.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.