• Cennik wody i ścieków

banner-slider

  • Sub Foto Kontakt
  • Sub Foto Akt

Opłaty za wodę i ścieki

1. Opłaty za wodę i ścieki obowiązujące od 12.06.2018

UWAGA! Nowa taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków będzie obowiązywała od 12 czerwca 2018 roku i będzie obejmowała okres 3 lat.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Załącznikiem do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (nr GD.RET.070/169/D/2018.AD z dnia 21.05.2018)

2. Opłaty za oczyszczanie ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni miejskiej obowiązujące od 01.05.2016r.

UWAGA! Zarząd Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu informuje, że na podstawie uchwały nr 261/16 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2016r. zmieniły się ceny i stawki opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni miejskiej.

1) 4,62 zł (+ VAT) za m3 ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego dalej CHZT, nie przekracza 4.000 g O2/m3;

2) 23,11 zł (+ VAT) za m3 ścieków, w których poziom CHZT mieści się w przedziale 4.001 – 15.000 g O2/m3;

3) 29,28 zł (+ VAT) za m3 ścieków, w których poziom CHZT mieści się w przedziale 15.001 – 30.000 g O2/m3;

4) 44,76 zł (+ VAT) za m3 ścieków, w których poziom stężenia CHZT przekracza 30.000 g O2/m3.

W/w stawki opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych zostały wprowadzone

i obowiązują od 1 maja 2016r.