banner-slider

  • Pierwsze zdjęcie Toruńskich Wodociągów
  • Drugie zdjęcie Toruńskich Wodociągów

Opłaty za wodę i ścieki

1. Opłaty za wodę i ścieki obowiązujące od 27.04.2023 r.

UWAGA! Nowa taryfa obejmująca stawki cen i opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Torunia obowiązuje od 27 kwietnia 2023 r. - stawki w okresie od 1 do 12 miesiąca (zgodnie z art. 24 f-g Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Zapraszamy do zapoznania się z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (nr GD.RZT.70.22.169.2022/D.JM z dnia 11.04.2023 r.) oraz Załącznikiem do Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (nr GD.RZT.70.22.169.2022/D.JM z dnia 11.04.2023 r.)

Zbiorcze zestawienie nowo obowiązujących cen zawiera tabela nr 1 (dla pierwszego okresu taryfowego 27.04.2023 – 26.04.2024).

Podsumowanie taryfy dla okresu 27.04.2023 - 26.04.2024
  netto brutto
Woda dla ludności/odbiorców indywidualnych (pln/m3) *1 4,04 4,36
Ścieki dla ludności/odbiorców indywidualnych (pln/m3) *2 5,83 6,30

SUMA (woda + ścieki) (pln/m3):

9,87 10,66
Woda dla pozostałych odbiorców (pln/m3) *3 4,07 4,40
Ścieki dla pozostałych odbiorców (pln/m3) *4 5,83 6,30
SUMA (woda + ścieki) (pln/m3): 9,90 10,70
Abonament (faktura papierowa) (szt) 6,97 7,53
Abonament (faktura elektroniczna) (szt) 4,85 5,24
Abonament - ryczałt (faktura papierowa) (szt) 2,12 2,29

 *1 woda przeznaczona dla odbiorców indywidualnych (domy jednorodzinne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, zrzeszenia) (Grupy taryfowe - GWP_w, GWE_w, GNP_w, GNE_w)
*2 odprowadzone ścieki dla odbiorców indywidualnych (domy jednorodzinne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, zrzeszenia) (Grupy taryfowe - GWP_s, GWE_s, PPP_s, PPE_s, GNP_s, GNE_s)
*3 woda przeznaczona dla pozostałych odbiorców (Grupy taryfowe - PWP_w, PWE_w)
*4 odprowadzone ścieki dla pozostałych odbiorców (Grupy taryfowe - PWP_s, PWE_s)

Szczegółowe zestawienie dla trzech okresów taryfowych zawiera tabela nr 2.

Cena/stawka
Wyszczególnienie W okresie od 1-12 mca obowiązywania nowej taryfy (27.04.2023 - 26.04.2024) W okresie od 13-24 mca obowiązywania nowej taryfy (27.04.2024 - 26.04.2025) W okresie od 25-36 mca obowiązywania nowej taryfy (27.04.2025 - 26.04.2026) Jednostka miary
netto brutto netto brutto netto brutto
Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza
cena za dostarczoną wodę 4,04 4,36 4,23 4,57 4,36 4,71 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej - faktura papierowa 6,97 7,53 7,00 7,56 7,12 7,69 zł/odczyt i rozliczenie
stawka opłaty abonamentowej - faktura elektroniczna 4,85 5,24 4,88 5,27 5,00 5,40 zł/odczyt i rozliczenie
Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i odprowadzający ścieki komunalne rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza
cena za odprowadzone ścieki 5,83 6,30 6,03 6,51 6,23 6,73 zł/m3
Odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza
cena za dostarczoną wodę 4,07 4,40 4,26 4,60 4,40 4,75 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej - faktura papierowa 6,97 7,53 7,00 7,56 7,12 7,69 zł/odczyt i rozliczenie
stawka opłaty abonamentowej - faktura elektroniczna 4,85 5,24 4,88 5,27 5,00 5,40 zł/odczyt i rozliczenie
Odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych i odprowadzający ścieki komunalne rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza
cena za odprowadzone ścieki 5,83 6,30 6,03 6,51 6,23 6,73 zł/m3
Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (ryczałt)
cena za dostarczoną wodę 4,04 4,36 4,23 4,57 4,36 4,71 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej - faktura papierowa 2,12 2,29 2,12 2,29 2,12 2,29 zł/odczyt i rozliczenie
stawka opłaty abonamentowej - faktura elektroniczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zł/odczyt i rozliczenie
Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub odprowadzający ścieki komunalne rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub ścieków (ryczałt)
cena za odprowadzone ścieki 5,83 6,30 6,03 6,51 6,22 6,72 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej - faktura papierowa 2,12 2,29 2,12 2,29 2,12 2,29 zł/odczyt i rozliczenie
Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub odprowadzający ścieki komunalne rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub ścieków - faktura elektroniczna (ryczałt)
cena za odprowadzone ścieki 5,83 6,30 6,03 6,51 6,23 6,73 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej - faktura elektroniczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zł/odczyt i rozliczenie

 

2. Opłaty za nieczystości płynne (ścieki) dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni miejskiej obowiązujące od 15.04.2023 r.

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu informuje, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 2/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. zmieniły się ceny i stawki opłat za nieczystości płynne (ścieki) dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni miejskiej.

1) 7,14 zł (+ VAT) za mnieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego dalej ChZT, nie przekracza 2.000 g O2/m3;

2) 14,27 zł (+ VAT) za m3 nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego dalej ChZT, mieści się w przedziale 2.001 - 4.000 g O2/m3;

3) 28,54 zł (+ VAT) za m3 nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, w których poziom ChZT mieści się w przedziale 4.001 – 6.000 g O2/m3;

4) 42,80 zł (+ VAT) za m3 nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, w których poziom ChZT mieści się w przedziale 6.001 – 15.000 g O2/m3;

5) 85,61 zł (+ VAT) za m3 nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, w których poziom stężenia ChZT mieści się w przedziale 15.001 - 30.000 g O2/m3;

6) 128,41 zł (+ VAT) za m3 nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, w których poziom stężenia ChZT mieści się w przedziale 30.001 - 60.000 g O2/m3;

7) 228,29 (+ VAT) za m3 nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, w których poziom stężenia ChZT przekracza 60.000 g O2/m3.

8) 73,30 (+ VAT) za mnieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków

9) 85,61 (+ VAT) za mnieczystości płynnych z toalet przenośnych

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.