banner-slider

  • Sub Foto Kontakt
  • Sub Foto Akt
placeholder

Remonty i modernizacje

Rada Miasta Torunia przyjęła 23 kwietnia 2020 roku uchwałę wprowadzającą zmiany do ważnego dokumentu Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. Mowa o wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmujących lata 2020-2024.

 

Poniżej przedstawiamy treść uchwały wraz z załącznikami:

plan wieloletni 2020 - uchwała

plan wieloletni 2020 - załącznik

plan wieloletni 2020 - tabela 1

plan wieloletni 2020 - tabela 2

plan wieloletni 2020 - tabela 3