banner-slider

  • Pierwsze zdjęcie Toruńskich Wodociągów
  • Drugie zdjęcie Toruńskich Wodociągów

Oferta teletechniczna

Toruńskie Wodociągi Sp z o.o. zrealizowały budowę rurociągu kablowego i kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb sieci szkieletowej i dostępowej w Toruniu.

Wybudowaliśmy ok. 226 km kanalizacji teletechnicznej (ok.150 km długości trasowej) w rozbiciu na:

  • kanalizacje teletechniczną DVK 110mm wraz z odgałęzieniami do posesji HDPE 40/3,7
  • rurociągi kablowe HDPE 40/3,7

 

Kanalizacja teletechniczna została wybudowana na osiedlach Torunia w następujących ilościach:

Zestawienie długości wybudowanej kanalizacji teletechnicznej

Osiedle/Ulica

Łączna długość położonej sieci teletechnicznej [mb]

Łączna długość trasowa położonej sieci teletechnicznej [mb]

Łączna ilość studni [szt]

Koniuchy / ul.Legionów

450,00

150,00

2

ul.Wybickiego, Morocińskiego, Polna, Sz.Chełmińska

11.465,00

5.356,00

17

Podgórz, Bydgoskie

8.834,00

4.704,50

21

Grębocin-Bielawy, Czerniewice

45.002,00

35.872,00

220

Kaszczorek

32.599,00

23.044,00

122

Wrzosy

50.713,50

37.269,50

220

Podgórz, Rudak, Stawki

44.896,00

28.597,50

116

Chełmińskie Przedmieście / ul. Żwirki i Wigury, Zamenhofa

1.150,00

470,00

8

Kanalizacja do Strefy Ekonomicznej Łysomice

27.034,00

11.583,00

16

Kanalizacja w kierunku Złejwsi Wielkiej

4.280,00

2.140,00

2

RAZEM

226.423,50

149.186,50

744,00

 

W załączniku znajduję się mapa poglądowa mająca na celu lepszą wizualizację wartości przedstawionych w tabelach, jak również wykaz wszystkich ulic wraz z długościami na których została wybudowana powyższa kanalizacja teletechniczna.

Załącznik nr 1 - mapa poglądowa
Załącznik nr 2 - wykaz ulic wraz z długościami kanalizacji teletechnicznej

Dodatkowo informujemy, że Gmina Miasta Toruń przy udziale Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. opracowała dokumenty aplikacyjne o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego i aktualnie rozpoczyna realizację projektu pn. „Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia”. W ramach powyższego projektu zostanie zrealizowane ok. 100 km światłowodowej sieci szkieletowo – dostępowej, która to po upływie wymaganego okresu trwałości projektu (5 lat po zakończeniu realizacji) da możliwość wykorzystania jej do celów komercyjnych.

W oparciu o posiadane zasoby poszukujemy partnera biznesowego do podjęcia działalności komercyjnej na bazie opisanej infrastruktury.

W ramach przedmiotowej oferty inwestycyjnej jesteśmy otwarci na wszelką współpracę opartą zarówno na dzierżawie lub sprzedaży posiadanej infrastruktury teletechnicznej bądź powołaniu wspólnego przedsięwzięcia.

Określenie, zdefiniowanie wzajemnych potrzeb i oczekiwań mogą zaowocować współpracą w formie nowej organizacji gospodarczej.

 

Zapraszamy do rozmów w sprawie wspólnych działań.

 

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 56 658 65 00

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.