• O nas
 • Sieć kanalizacyjna

banner-slider

 • Sub Foto Kontakt
 • Sub Foto Akt

Sieć kanalizacyjna

Długość sieci kanalizacyjnej (stan na dzień 31-12-2018):
 • łącznie - 654,17 km
 • sieci kanalizacyjne ogólnospławne - 123,78 km
 • sieci kanalizacji sanitarnej - 424,87 km
 • sieci kanalizacji deszczowej - 44,17 km
 • przyłącza kanalizacyjne - 61,36 km
 • liczba podłączeń - 9.769 szt.
Kolektory:
 • systemu sanitarnego i ogólnospławnego: A, B, C, F, A+B
 • kolektor sanitarny H - odprowadzający ścieki do przepompowni w Czerniewicach
Odbiorniki ścieków:
 • Oczyszczania Ścieków "Centralna" ul.Szosa Bydgoska
 • Podczyszczalnie Ścieków Deszczowych (istniejące i projektowane)

Prace na sieci kanalizacyjnej

Sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta Torunia jest regularnie czyszczona (zgodnie z opracowanymi harmonogramami). Prace te wykonywane są sprzętem specjalistycznym do hydromechanicznego płukania sieci i opróżniania z nieczystości stałych (piasku). W przypadku kanałów przełazowych, czyszczenia ręcznego dokonuje brygada remontowo - kanalizacyjna.

Ponadto dokonywane są regularne przeglądy sieci kanalizacyjnej.W ramach kontroli stanu technicznego sieci kanalizacyjnej dokonano inspekcji telewizyjnej niemalże wszystkich odcinków sieci Starego Miasta i Przedmieścia Bydgoskiego stwierdzając aktualny stan techniczny. Prawie stuletnia eksploatacja kanałów wykazuje, że wszystkie kanały murowane (wykonane z cegły kanalizacyjnej) znajdują się w bardzo dobrym stanie technicznym. Pozostałe sieci tj. wykonane z rur betonowych lub kamionkowych wymagają bardzo pilnego remontu. Stan techniczny rur betonowych jest bardzo zły (korozja betonu, liczne ubytki i spękania).

Aktualnie trwają prace inspekcyjne na terenie obszaru Chełmińskiego Przedmieścia oraz dzielnicy Mokre. Przepompownie pracują bezobsługowo, w związku z czym istnieje konieczność minimum raz w tygodniu dokonania przeglądu, konserwacji i czyszczenia komór czerpalnych tych obiektów. Przeglądy prowadzone są również w istniejących lokalnych przepompowniach ścieków:
 • 11 szt. przepompowni ścieków
 • 21 szt. przepompowni ścieków przydomowych
 • 34 tłocznie ścieków
Z życia w kanałach

W trakcie prowadzonych przeglądów sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem kamerowozu (inspekcja telewizyjna) często możemy obserwować nie tylko jej stan techniczny ale również jej mieszkańców ...