banner-slider

 • Pierwsze zdjęcie Toruńskich Wodociągów
 • Drugie zdjęcie Toruńskich Wodociągów

Sieć kanalizacyjna

Długość sieci kanalizacyjnej (stan na dzień 31-12-2020):

 • łącznie - 676,91 km
 • sieci kanalizacyjne ogólnospławne - 124,53 km
 • sieci kanalizacji sanitarnej - 436,04 km
 • sieci kanalizacji deszczowej - 54,98 km
 • przyłącza kanalizacyjne - 61,36 km
 • liczba podłączeń - 9.943 szt.
 

Kolektory:

 • systemu sanitarnego i ogólnospławnego: A, B, C, F, A+B
 • kolektor sanitarny H - odprowadzający ścieki do przepompowni w Czerniewicach
 

Odbiorniki ścieków:

 • Oczyszczania Ścieków "Centralna" ul.Szosa Bydgoska
 • Podczyszczalnie Ścieków Deszczowych (istniejące i projektowane)

 

Prace na sieci kanalizacyjnej

Sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta Torunia przechodzi regularne przeglądy oraz jest regularnie czyszczona (w oparciu o przygotowywane harmonogramy). Prace związane z przeglądami wykonywane są przez wyspecjalizowane brygady remontowe oraz za pomocą inspekcji telewizyjnej CCTV. Czyszczenie sieci wykonywane jest za pomocą dwufunkcyjnych samochodów specjalistycznych do hydromechanicznego czyszczenia sieci i opróżniania jej z nagromadzonych osadów i piasku. Samochody specjalistyczne wykorzystywane do czyszczenia sieci kanalizacyjnej wyposażone są w systemy recyklingu i odzysku wody.

 

W ramach kontroli stanu technicznego sieci kanalizacyjnej dokonano inspekcji telewizyjnej niemalże wszystkich jej odcinków. Zgromadzone materiały, dowodzą, że pomimo wieloletniej eksploatacji kanały murowane (wykonane z cegły kanalizacyjnej) znajdują się w bardzo dobrym stanie technicznym. Pozostałe sieci wykonane z rur betonowych lub kamionkowych wymagają często pilnych remontów – remonty  w większości przypadków zostały już wykonane. W chwili obecnej trwają między innymi prace związane z bezwykopową modernizacją kolektora ogólnospławnego „B” – jednego z najważniejszych kolektorów w mieście Toruniu.

Przepompownie i tłocznie ścieków pracują bezobsługowo, jednakże istnieje konieczność ich regularnego przeglądu, konserwacji oraz czyszczenia piaskowników – prace te wykonywana są przynajmniej raz w tygodniu przez wyspecjalizowane brygady remontowe z użyciem sprzętu specjalistycznego.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.