• O nas
 • Sieć kanalizacyjna

banner-slider

 • Sub Foto Kontakt
 • Sub Foto Akt

Sieć kanalizacyjna

Długość sieci kanalizacyjnej (stan na dzień 31-12-2019):
 • łącznie - 663,59 km
 • sieci kanalizacyjne ogólnospławne - 123,78 km
 • sieci kanalizacji sanitarnej - 430,69 km
 • sieci kanalizacji deszczowej - 47,76 km
 • przyłącza kanalizacyjne - 61,36 km
 • liczba podłączeń - 9.845 szt.
 
Kolektory:
 • systemu sanitarnego i ogólnospławnego: A, B, C, F, A+B
 • kolektor sanitarny H - odprowadzający ścieki do przepompowni w Czerniewicach
 
Odbiorniki ścieków:
 • Oczyszczania Ścieków "Centralna" ul.Szosa Bydgoska
 • Podczyszczalnie Ścieków Deszczowych (istniejące i projektowane)

 

Prace na sieci kanalizacyjnej

Sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta Torunia przechodzi regularne przeglądy oraz jest regularnie czyszczona (w oparciu o przygotowywane harmonogramy). Prace związane z przeglądami wykonywane są przez wyspecjalizowane brygady remontowe oraz za pomocą inspekcji telewizyjnej CCTV. Czyszczenie sieci wykonywane jest za pomocą dwufunkcyjnych samochodów specjalistycznych do hydromechanicznego czyszczenia sieci i opróżniania jej z nagromadzonych osadów i piasku. Samochody specjalistyczne wykorzystywane do czyszczenia sieci kanalizacyjnej wyposażone są w systemy recyklingu i odzysku wody.

 

W ramach kontroli stanu technicznego sieci kanalizacyjnej dokonano inspekcji telewizyjnej niemalże wszystkich jej odcinków. Zgromadzone materiały, dowodzą, że pomimo wieloletniej eksploatacji kanały murowane (wykonane z cegły kanalizacyjnej) znajdują się w bardzo dobrym stanie technicznym. Pozostałe sieci wykonane z rur betonowych lub kamionkowych wymagają często pilnych remontów – remonty  w większości przypadków zostały już wykonane. W chwili obecnej trwają między innymi prace związane z bezwykopową modernizacją kolektora ogólnospławnego „B” – jednego z najważniejszych kolektorów w mieście Toruniu.

 

Przepompownie i tłocznie ścieków pracują bezobsługowo, jednakże istnieje konieczność ich regularnego przeglądu, konserwacji oraz czyszczenia piaskowników – prace te wykonywana są przynajmniej raz w tygodniu przez wyspecjalizowane brygady remontowe z użyciem sprzętu specjalistycznego.


Z życia w kanałach

W trakcie prowadzonych przeglądów sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem kamerowozu (inspekcja telewizyjna) często możemy obserwować nie tylko jej stan techniczny ale również jej mieszkańców ...