banner-slider

  • Pierwsze zdjęcie Toruńskich Wodociągów
  • Drugie zdjęcie Toruńskich Wodociągów

Inwestycje

ETAP III

Zasadniczym celem Projektu „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji
Toruń - III etap” jest uzupełnienie działań prowadzonych w latach 2003-2013 w ramach Projektów „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie miasta Torunia” oraz „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap” i kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w Toruniu wynikających z czynników zewnętrznych (zmiana prawa, rozwój miasta Torunia) oraz czynników wewnętrznych (przeprowadzona inwentaryzacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, pogorszenie stanu technicznego elementów systemu).

więcej o projekcie - tutaj
strona projektu - www.fs-torun.eu

zgłaszanie nieprawidłowości - tutaj
ETAP II

W drugim etapie projektu (lata 2008-2013) kontynuowano rozbudowę miejskiej sieci wodociągowej (ok. 28 km) i kanalizacyjnej (ok. 8 km). Kluczową inwestycją była budowa stacji termicznej przeróbki osadu pościekowego na terenie oczyszczalni oraz całościowa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Mała Nieszawka”. Unowocześniono także proces gospodarki osadowej w SUW „Drwęca Jedwabno”. Ponadto - w technologii bezwykopowej - przeprowadzono renowację 13 km długości sieci kanalizacyjnej na toruńskiej Starówce. Zakupiono dwa specjalistyczne wozy do czyszczenia kanalizacji.
Całkowity koszt projektu to ok. 77 mln zł.
Szczegóły dotyczące zrealizowanych w ramach projektu kontraktów znajdują się na poniższej archiwalnej stronie projektu.

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt Kluczowy w okresie programowania 2007-2013
Program Operacyjny Infrastruktura i ŚrodowiskoETAP I

Pierwszy projekt pod nazwą „Gospodarka wodno–ściekowa na terenie miasta Torunia” realizowany był w latach 2003-2009. Umożliwił on budowę ponad 240 km kanalizacji i  ok. 42 km odgałęzień do przyłączy, a ponadto wymianę blisko 18 km rur azbestowo-cementowych. Ponadto kompleksowej modernizacji poddano Stację Uzdatniania Wody „Drwęca Jedwabno”.
Koszt projektu wyniósł niemal 93,5 mln EUR
Szczegóły dotyczące zrealizowanych w ramach projektu kontraktów znajdują się w poniższym linku.

Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt zrealizowany przy udziale środków Funduszu Spójności
Gospodarka wodno – ściekowa na terenie miasta Torunia

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.