• Wnioski, skargi i uwagi

banner-slider

  • Sub Foto Kontakt
  • Sub Foto Akt

Wnioski, uwagi i skargi

Za pośrednictwem tego modułu mogą Państwo skierować do naszej firmy wszelkie wnioski, uwagi lub skargi dotyczące działalności Spółki. Państwa zgłoszenie zostanie rozpatrzone, a o wyniku sprawy zostaną Państwo poinformowani - w zależności od wybranej przez Państwa opcji (pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną).


Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Rybaki 31-35. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy zgłoszonej w niniejszym formularzu. Jednocześnie informujemy o przysługującym prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego załatwienia Państwa sprawy oraz poinformowania o jej wyniku. Powyższe działanie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.


Niepoprawny format danych
Invalid Input
Invalid Input
Niepoprawny format danych
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Proszę przepisać widoczny ciąg cyfr
  Wczytaj inny ciąg cyfr Niepoprawny ciąg cyfr