banner-slider

  • Sub Foto Kontakt
  • Sub Foto Akt
placeholder

Toruńska woda bezpieczna

Nie ma konieczności wdrażania nowych procedur...

 

Z informacji Światowej Organizacji Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz z informacji Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie wynika, że obecnie nie ma konieczności wdrażania szczególnych, nowych procedur w zakresie produkcji i używania wody wodociągowej.

 

Tak więc także na stacjach produkcji wody dostarczanej mieszkańcom Torunia stosowane są dotychczasowe technologie, które zapewniają pełne bezpieczeństwo w zakresie produkcji i spożycia toruńskiej wody.

 

Wyjaśniamy także, iż do uzdatniania wody dla Torunia nie stosowane są żadne nowe środki technologiczne, zwłaszcza dodatkowe środki chemiczne.

 

Woda dostarczana do sieci jest przygotowywana tak jak dotychczas i Toruńskie Wodociągi nie przewidują zamian w tym zakresie.