• Aktualności
  • Szefowie kuchni, restauratorzy z toruńskiej Starówki

banner-slider

  • Sub Foto Kontakt
  • Sub Foto Akt

Szefowie kuchni, restauratorzy z toruńskiej Starówki

W ściekach z toruńskiej Starówki wzrasta ilość substancji, które nie powinny trafiać do kanalizacji, a prawdopodobnie pochodzą od zlokalizowanych tam wielu restauracji, pubów itp. Są to chociażby ogromne ilości tłuszczów

które gromadząc się w rurach i studzienkach kanalizacyjnych utrudniają, a nawet całkowicie blokują przepływ ścieków. Ostatnio kilkakrotnie usuwaliśmy groźne zatory ścieków wywołane właśnie nagromadzeniem w kanałach wielu ton tłuszczów. Do tego dochodzą resztki żywności oraz inne odpadki, które absolutnie nie mogą być kierowane do kanalizacji.

Po raz kolejny Toruńskie Wodociągi proszą o przestrzeganie podstawowych zasad użytkowania sieci kanalizacyjnej, szczególnie o niewrzucanie do niej tłuszczów i innych odpadów, w tym spożywczych. Taka postawa ułatwi utrzymywanie miejskiego systemu na jeszcze lepszym poziomie i nie będzie grozić okresowymi utrudnieniami w korzystaniu przez Państwa z naszych usług. Obniży to także ponoszone przez nas dodatkowe koszty czyszczenia i remontów sieci kanalizacyjnej na Starówce.

Przy okazji, przypominamy o naszej akcji Kanalizacja to nie śmietnik.