• Aktualności
  • Woda w toruńskich kranach jest zdrowa i bezpieczna

banner-slider

  • Sub Foto Kontakt
  • Sub Foto Akt
placeholder

Woda w toruńskich kranach jest zdrowa i bezpieczna

Informujemy, że awaria kolektora ściekowego, do której doszło w sierpniu br. w Warszawie, nie spowoduje pogorszenia jakości wody dostarczanej naszym odbiorcom. Toruńskie Wodociągi nie pobierają wody z Wisły lecz czerpią wodę z ujęć głębinowych w Małej Nieszawce oraz w Czerniewicach, a także z ujęcia powierzchniowego na Drwęcy. Woda dostarczana odbiorcom jest na bieżąco poddawana badaniom przez akredytowane laboratorium, a jej jakość odpowiada wymogom określonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.