banner-slider

  • Pierwsze zdjęcie Toruńskich Wodociągów
  • Drugie zdjęcie Toruńskich Wodociągów
Logo Toruńskich Wodociągów

Budowa magistrali ze stacji "Mała Nieszawka" do Szosy Okrężnej W Toruniu

Grudziądzka firma Inżbud wygrała przetarg i podpisała umowę na realizację magistrali wodociągowej pod dnem Wisły.

Na wykonanie zadania ma czas do końca kwietnia przyszłego roku.

Tak naprawdę chodzi nie tylko o przerzucenie dwóch rur o średnicy 500 mm pod dnem Wisły, ale o wykonanie wszelkich robót związanych z budową magistrali od Stacji Uzdatniania Wody "Mała Nieszawka" aż do ul. Szosy Okrężnej na prawobrzeżu. Takie działanie pozwoli na wykorzystanie zwiększonych możliwości produkcyjnych ujęcia "Mała Nieszawka" i ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej. A to z kolei korzystnie wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacji i obniżenie ryzyka wystąpienia awarii w całej sieci.
Ponadto dzięki tej inwestycji wysłużony przewód wodociągowy zlokalizowany w pasie drogi wojewódzkiej 273 w kierunku Wielkiej Nieszawki zostanie odciążony. Zmieni się też jego funkcja.

 

Przedmiotowy  projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 2.1. Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 11.704.553,06 zł
Koszty kwalifikowane: 9.515.896,80 zł
Dofinansowanie: 2.000.000,00 zł

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.