banner-slider

  • Pierwsze zdjęcie Toruńskich Wodociągów
  • Drugie zdjęcie Toruńskich Wodociągów
Logo Toruńskich Wodociągów

Wymiana dachu - "Stare Bielany"

Program Operacyjny / Oś priorytetowa / Działanie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Poddziałania 4.6.2. Wsparcie Ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Dane finansowe

  • koszt całkowity projektu: 469 788,57 zł
  • kwota dofinansowania: 91 122,89 zł
  • wkład własny: 378 665,68 zł
  • źródła finansowania: dotacja / środki własne Spółki

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie

29.06.2018r

 

Termin realizacji

29-09-2017 – 30-06-2018

 

Opis projektu

przedmiotem projektu jest wymiana pokrycia dachu budynków mieszkalnego i gospodarczego wchodzących w skład Zespołu Wodociągów „Stare Bielany” przy ul. Św. Józefa 37-49 w Toruniu wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z 23 sierpnia 1982 roku. Projekt dotyczy prac konserwatorskich i robót budowlanych w obiekcie zabytkowym polegających na konserwacji drewnianej więźby dachowej, wymianie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej na historyczny łupek kamienny oraz wymianie obróbek blacharskich na wykonane z blachy tytanowo – cynkowej.

 

Dane kontaktowe realizatora

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o

ul. Rybaki 31/35

87-100 Toruń

Tablica informacyjna na terenie Starych Bielan

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.